سرعت مطمئنه |
واژگونی مینی بوس در بجنورد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

واژگونی مینی بوس در بجنورد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا،  سرهنگ دوم مهدی کیوان نژاد اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز در محور بجنورد به شیروان به دلیل تخطی راننده مینی بوس از سرعت مطمئنه در سر پیچ رخ داد. وی افزود: این مینی بوس حامل ۲۰ مسافر بود که قصد سفر از بجنورد […]

واژگونی مینی بوس در بجنورد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

واژگونی مینی بوس در بجنورد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا،  سرهنگ دوم مهدی کیوان نژاد اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز در محور بجنورد به شیروان به دلیل تخطی راننده مینی بوس از سرعت مطمئنه در سر پیچ رخ داد. وی افزود: این مینی بوس حامل ۲۰ مسافر بود که قصد سفر از بجنورد […]

واژگونی مینی بوس در بجنورد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

واژگونی مینی بوس در بجنورد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا،  سرهنگ دوم مهدی کیوان نژاد اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز در محور بجنورد به شیروان به دلیل تخطی راننده مینی بوس از سرعت مطمئنه در سر پیچ رخ داد. وی افزود: این مینی بوس حامل ۲۰ مسافر بود که قصد سفر از بجنورد […]