سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه ساز |
دستگیری سارقان سابقه دار با ۱۴ فقره سرقت در اسفراین ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین :

دستگیری سارقان سابقه دار با ۱۴ فقره سرقت در اسفراین

اسفراین - فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری 2 نفر سارق سابقه دار با 14 فقره سرقت خبر داد.