سرمازدگی |
خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی رازوجرگلان بر اثر سرما ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
الله وردی خادمی:

خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی رازوجرگلان بر اثر سرما

مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان از خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش باغی و زراعی این شهرستان مرزی استان خراسان شمالی بر اثر سرمازدگی اواخر هفته گذشته خبر داد.

وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
نظری:

وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما

مدیر کل بحران استانداری خراسان شمالی گفت: برف و سرما بیش از 37 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی خسارت وارد کرد