سرهنگ"جاوید مهری |
نجات جان مرد ۵۰ ساله از مرگ حتمی ۰۸ بهمن ۱۳۹۸
با تلاش پلیس شهرستان اسفراین :

نجات جان مرد ۵۰ ساله از مرگ حتمی

اسفراین - با تلاش پلیس شهرستان اسفراین مرد 50 ساله ای که دچار مسمویت ناشی از گاز گرفتگی شده بود، از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.