سرهنگ حسن رودباری آملی |
مقابله با کرونا ویروس، همت ملی و همگانی می طلبد ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
فرمانده یگان ویژه استان خراسان شمالی:

مقابله با کرونا ویروس، همت ملی و همگانی می طلبد

بجنورد - فرمانده یگان ویژه استان خراسان شمالی گفت : مقابله با کرونا ویروس، همت ملی و همگانی می طلبد.