سرهنگ حسن کیخا |
توقیف هفت تن مرغ فاسد در ایرانشهر ۱۶ آذر ۱۳۹۸
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر :

توقیف هفت تن مرغ فاسد در ایرانشهر

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از کشف بیش از ۷ تن مرغ فاسد در بازرسی از یک کشتارگاه غیرمجاز خبر داد.