سرهنگ حسین بدری |
حضور باشکوه مردم در عزاداری عاشورای حسینی شهرستان بجنورد ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

حضور باشکوه مردم در عزاداری عاشورای حسینی شهرستان بجنورد

بجنورد – در عزاداری امسال همانند سال های قبل ، همه از زن و مرد و پیر و جوان حضور دارند که این حضور ستودنی است و بیانگر علاقه و عشق مردم نسبت به امام حسین (ع) است. سرهنگ حسین بدری جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج در آیین […]