سرهنگ سعید وطن دوست |
آغاز توزیع ۲۰هزار بسته بهداشتی در روستاهای مانه و سملقان   ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سرهنگ سعید وطن دوست:

آغاز توزیع ۲۰هزار بسته بهداشتی در روستاهای مانه و سملقان  

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مانه و سملقان از آغاز توزیع 20 هزار بسته بهداشتی در روستاهای مانه و سملقان خبر داد.