سرهنگ سید محسن جعفری |
توقیف کامیون حامل بار تریاک در بابل ۱۴ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی بابل :

توقیف کامیون حامل بار تریاک در بابل

بابل - فرمانده انتظامی شهرستان بابل از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل بار تریاک در محور آمل به بابل خبر داد.