سرهنگ شهاب عزیز زاده |
امحای ۱۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایلام ۱۲ آبان ۱۳۹۸
جانشین انتظامی ایلام :

امحای ۱۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایلام

ایلام - جانشین انتظامی ایلام از امحای ۱۱۵ کیلو گرم انواع مخدر در این استان خبر داد.