سرهنگ علی جمشید پور |
اجرای طرح ویژه نظارت بر آرایشگران زنانه شهر ایلام ۱۲ دی ۱۳۹۸
رئیس پلیس امنیت عمومی ایلام :

اجرای طرح ویژه نظارت بر آرایشگران زنانه شهر ایلام

ایلام - رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان ایلام از طرح ویژه نظارت بر تبلیغات آرایشگران زنانه شهر ایلام در فضای مجازی خبر داد.