سرهنگ فرامرز شاکری |
دستگیری ۶۵ معتاد و فروشنده مواد مخدر در کردستان ۰۲ دی ۱۳۹۸
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کردستان :

دستگیری ۶۵ معتاد و فروشنده مواد مخدر در کردستان

سنندج - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کردستان از دستگیری 65 معتاد و فروشنده مواد مخدر، در راستای اجرای طرح جمع آوری، ساماندهی و پاکسازی مناطق آلوده، در استان خبر داد.