سرهنگ محمد قدرتی |
دستگیری سوداگران مواد مخدر ۲۷ آذر ۱۳۹۸
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی:

دستگیری سوداگران مواد مخدر

بجنورد- رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف ۴۹ کیلوگرم تریاک در استان خراسان شمالی خبر داد.