سرهنگ مهدی شجری |
اعزام ۱۱۸۹ مشمول به خدمت سربازی ۰۱ مهر ۱۳۹۸
معاون وظیفه عمومی خراسان شمالی مطرح کرد:

اعزام ۱۱۸۹ مشمول به خدمت سربازی

بجنورد - معاون وظیفه عمومی خراسان شمالی:1189نفر مشمول اعزام به خدمت سربازی در پنج ماهه اول سال اعزام شدند.