سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران |
توزیع ۵۰۰ کلاه ایمنی موتور در روستاهای مازندران ۰۸ آبان ۱۳۹۸
سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :

توزیع ۵۰۰ کلاه ایمنی موتور در روستاهای مازندران

ساری - سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از توزیع 500 عدد کلاه ایمنی به منظور فرهنگ سازی  به صورت نمادین در روستاها بین موتورسواران خبر داد.