سرپرست اداره کل سیاسی |
ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در حوزه های استان بوشهر ۱۱ آذر ۱۳۹۸
سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر :

ثبت نام ۱۹ نفر برای انتخابات مجلس در حوزه های استان بوشهر

بوشهر - سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر از ثبت نام 19 نفر در حوزه های استان بوشهر در آغازین روز از ثبت نام نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس خبر داد.