سرپرست امور منابع آب شیروان |
رانش زمین در روستای گرماب شیروان ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
یک مسئول:

رانش زمین در روستای گرماب شیروان

بخشدار مرکزی شیروان با تاکید بر اینکه این رانش خسات در پی نداشت، گفت: بارش‌های شنبه‌شب موجب رانش زمین در روستای گرماب بخش مرکزی این شهرستان خراسان شمالی شد.

افزایش ۱.۵ میلیون مترمکعب به آب سد شیروان بر اثر بارندگی های اخیر ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سرپرست امور منابع آب شیروان:

افزایش ۱.۵ میلیون مترمکعب به آب سد شیروان بر اثر بارندگی های اخیر

سرپرست امور منابع آب شیروان گفت: بارندگی‌های سال جاری ۱.۵ میلیون مترمکعب به حجم آب مخزن سد بارزوی این شهرستان افزوده است.