سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین |
جریمه ۶۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین ۰۷ آذر ۱۳۹۸
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین :

جریمه ۶۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین

قزوین - سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت ۶۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین خبر داد.