سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین |
رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین ۰۴ آبان ۱۳۹۸
سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین :

رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین

قزوین - سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین از رسیدگی به 4 هزار و 300 پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه خبر داد.