سرپرست فرمانداری جهرم |
ترک خوردگی دیوار ها ناشی از زمین لرزه اخیر ۱۳ مهر ۱۳۹۸

ترک خوردگی دیوار ها ناشی از زمین لرزه اخیر

جهرم _ سرپرست فرمانداری جهرم گفت: خسارتی که از زمین لرزه تاکنون گزارش شده ترک خوردگی برخی از دیوارهای منازل بوده است.