سرپرست فنی سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی |
مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بجنورد آغاز شد ۳۰ دی ۱۳۹۸
سرپرست فنی سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی :

مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بجنورد آغاز شد

بجنورد - سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، روز دوشنبه با حضور ۱۰۰ ورزشکار از ۲۰ کشور در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی آغاز شد.