سرپرست فوریت‌های حوادث و پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان |
۱۹ مصدوم در تصادف محور شادگان به بندر امام ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سرپرست فوریت‌های حوادث و پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان :

۱۹ مصدوم در تصادف محور شادگان به بندر امام

آبادان - سرپرست فوریت‌های حوادث و پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: تصادف یک دستگاه تریلر با یک دستگاه اتوبوس در محور شادگان به بندر امام ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت.