سعید ساعدی |
سعید ساعدی رئیس شورای شهر شیروان شد ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

سعید ساعدی رئیس شورای شهر شیروان شد

شیروان-به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا، در نتیجه انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیروانٰ، حسن اسکندریان به عنوان نائب رئیس ، نجفعلی روشن به عنوان خزانه دار و علی عاقل دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شد. بدین ترتیب از ۵ نفر اعضای شرکت کننده در انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیروان، چهار […]