سعید نبیل |
پرداخت ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان قزوین ۲۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین :

پرداخت ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان قزوین

قزوین - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از پرداخت 118 میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب از شهریور ماه امسال تاکنون به ۵۱ متقاضی خبر داد.

پرداخت ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قزوین ۱۱ آبان ۱۳۹۸
رئیس سازمان صمت استان قزوین:

پرداخت ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قزوین

قزوین - رئیس سازمان صمت استان قزوین از پرداخت  ۱۹۲ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید، بازسازی، نوسازی و بند الف تبصره ۱۸ طی سال جاری خبر داد.