سعید کشمیری |
بیمارستان شهدای خلیج فارس، بیمارستان معین بوشهر برای بیماران مشکوک به کرونا ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر :

بیمارستان شهدای خلیج فارس، بیمارستان معین بوشهر برای بیماران مشکوک به کرونا

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: برای آمادگی بیشتر در زمینه خدمات رسانی به بیماران احتمالی مبتلا به ویروس کرونا در این استان بیمارستان شهدای خلیج فارس به عنوان معین و "ریفرال" این استان معرفی شده‌است.