سفال |
حضور هنرمندان خراسان شمالی در بزرگ ترین رویداد صنایع دستی کشور ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

حضور هنرمندان خراسان شمالی در بزرگ ترین رویداد صنایع دستی کشور

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از عصر اترک، علی عابدی، معاون صنایع دستی خراسان شمالی اظهار داشت: نمایشگاه صنایع دستی تهران، بزرگ ترین رویداد ملی در این حوزه است که با برنامه ریزی های انجام شده، هنرمندان استان در این نمایشگاه حضوری فعال دارند. عابدی افزود: صنعتگران و هنرمندان خراسان شمالی در قالب ۴ […]