سفر رئیس جمهور ژاپن به ایران |
روحانی در ژاپن به دنبال خلق کدام فرصت بزرگ است ۲۹ آذر ۱۳۹۸
آیا ایران اشتباه کره شمالی را تکرار می کند

روحانی در ژاپن به دنبال خلق کدام فرصت بزرگ است

امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران درحالی به توکیو سفر کرده است که گمانه زنی ها از رایزنی در خصوص موضوع تحریم ها خبر میدهد.