سفر رضا اردکانیان به یزد |
۱۰ درصد آب حاصل از صرفه‌جویی طرح تعادل بخشی به صنایع یزد می رسد ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

۱۰ درصد آب حاصل از صرفه‌جویی طرح تعادل بخشی به صنایع یزد می رسد

یزدـ وزیر نیرو گفت: ۱۰ درصد آب حاصل از صرفه جویی اجرای طرح تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی به صنایع اختصاص می یابد. به گزارش انتهاج، رضا اردکانیان پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: وزارت نیرو با توجه […]