سفیر فرانسه در مسکو |
رایزنی روسیه و فرانسه درباره برجام ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رایزنی روسیه و فرانسه درباره برجام

مسکو - معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر فرانسه در مسکو دیدار کرد و دو طرف در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت وگو کردند.