سلیمان غفاری |
رئیس جدید شورای اسلامی شهر اسفراین انتخاب شد. ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

رئیس جدید شورای اسلامی شهر اسفراین انتخاب شد.

اسفراین - انتخابات هیات رئیسه سال پایانی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسفراین با انتخاب رئیس و هئیت رئیسه جدید برگزار شد.

برچیدن بخاری گازی و مدارس سنگی در اسفراین ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برچیدن بخاری گازی و مدارس سنگی در اسفراین

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان از آغاز حذف بخاری گازی و مدارس سنگی از مدارس اسفراین خبر داد