سمنان در زمره سه استان برتر کشور در تولید زغال‌سنگ |
سمنان در زمره سه استان برتر کشور در تولید زغال‌سنگ ۰۹ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان :

سمنان در زمره سه استان برتر کشور در تولید زغال‌سنگ

سمنان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: این استان در زمره سه استان برتر کشور در تولید زغال‌سنگ است و ازلحاظ تعداد معادن رتبه پنجم کشوری به استان سمنان اختصاص دارد.