سند توسعه خراسان شمالی |
مدیران استانی خارج از سند توسعه خراسان‌شمالی عمل نکنند ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیران استانی خارج از سند توسعه خراسان‌شمالی عمل نکنند

محمد علی شجاعی، استاندار خراسان شمالی در آیین رونمایی از سند توسعه استان با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور با بیان اینکه خارج از سند توسعه استان هیچ مدیری حق گام برداشتن و هزینه اعتبارات را ندارد، اظهارکرد: سند توسعه به معنای حرکت دسته جمعی تمامی بخش‌های استان و هزینه کرد ریال به ریال اعتبارات […]