سند توسعه شهرستان بافق |
ظرفیت ناب بافق برای درخشش در سطح بین الملل/ حق قانونی مردم اطلاع اخبار دقیق از کانال خبرنگاران است ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار بافق؛

ظرفیت ناب بافق برای درخشش در سطح بین الملل/ حق قانونی مردم اطلاع اخبار دقیق از کانال خبرنگاران است

یزد- فرماندار بافق گفت: شأن و ظرفیت مردم بافق و شهرستان بافق ایجاب می کند که خدمات بیشتر و ارزنده تری در یافت کنند و بافق می تواند در نه نتها در حوزه استانی بلکه در سطح بین الملل و خاورمیانه با توجه به ظرفیت هایی که از نظر گردشگری، صنایع جوار معدنی، منابع انسانی و محیط زیست دارد، بدرخشد.