سند توسعه |
رونمایی از سند توسعه فارس ۱۱ مهر ۱۳۹۸

رونمایی از سند توسعه فارس

شیراز - با حضور وزیر کشور سند توسعه استان فارس رونمایی شد.