سنگ معدن غیر مجاز |
کشف بیش از ۲ تن سنگ معدن قاچاق ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اسفراین:

کشف بیش از ۲ تن سنگ معدن قاچاق

اسفراین - سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اسفراین از توقیف یک دستگاه خودرو حامل دو تن و 40 کیلو سنگ معدن قاچاق از نوع سرب به ارزش بیش از 163 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد .

کشف بیش از ۵ تن سنگ معدن غیر مجاز در اسفراین ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین :

کشف بیش از ۵ تن سنگ معدن غیر مجاز در اسفراین

اسفراین - فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف 5 تن 839 کیلوگرم سنگ معدن غیر مجاز به ارزش بیش از 460میلیون ریال خبر داد.