سنگ های قیمتی |
۲۳۰ کارگاه پارچه بافی و سنگ های قیمتی در خوسف فعالیت می کنند ۱۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف :

۲۳۰ کارگاه پارچه بافی و سنگ های قیمتی در خوسف فعالیت می کنند

بیرجند - رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف از فعالیت بیش از ۸۰ کارگاه خانگی در حوزه پارچه بافی و ۱۵۰ کارگاه سنگ های قیمتی در این شهرستان خبر داد.