سهراب روستایی |
۵۶۰۰ نفر از فرزندان محسنین کرمان فاقد حامی ۱۹ آذر ۱۳۹۸
قائم مقام کمیته امداد استان کرمان :

۵۶۰۰ نفر از فرزندان محسنین کرمان فاقد حامی

کرمان - قائم مقام کمیته امداد استان کرمان گفت: پنج هزار و ۶۰۰ نفر از فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان حامی ندارند.