سهم ۳۰ درصدی شهرستان‌ها از ۳ درصد درآمد نفت و گاز و استانی باید رعایت شود |
افزایش ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب طی سال جاری ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی :

افزایش ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب طی سال جاری

اراک - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی از رشد ۳۲ درصدی بودجه عمرانی شهرستان خنداب در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.