سهیل دانایی |
توزیع ۶ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان سمنان ۲۲ دی ۱۳۹۸
رییس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی استان سمنان :

توزیع ۶ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان سمنان

 سمنان - رییس اداره خدمات فنی و کشاورزی تعاون روستایی استان سمنان از توزیع ۶ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان این استان از سوی تعاون روستایی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.