سه مجموعه فرهنگی ورزشی در شهرستان های تنگستان٬ دشتی و گناوه |
راه اندازی سامانه روابط کارگر و کارفرما در ۸ استان کشور ۲۵ آذر ۱۳۹۸
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی :

راه اندازی سامانه روابط کارگر و کارفرما در ۸ استان کشور

بوشهر - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه روابط کارگر و کارفرما در هشت استان کشور خبر داد.