سوخت قاچاق |
انهدام باند قاچاق سوخت در کرمان ۰۱ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

انهدام باند قاچاق سوخت در کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از انهدام باند قاچاق سوخت و کشف ۱۲ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق در عملیات مأموران انتظامی بخش راین این فرماندهی خبر داد.