سودجویان |
صدور سند برای ۷۰ هکتار از اراضی ملی گرگان ۰۱ آبان ۱۳۹۸
دادستان عمومی و انقلاب گرگان :

صدور سند برای ۷۰ هکتار از اراضی ملی گرگان

گرگان - دادستان عمومی و انقلاب گرگان از صدور سند برای 70 هکتار از اراضی ملی از سال گذشته تاکنون در این شهرستان خبر داد.