سوهان روح استاندار خراسان شمالی |
از مدیران سوهان روح استاندار خراسان شمالی تا صدور دستور مقابله با عناصر و موانع ضد توسعه استان ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

از مدیران سوهان روح استاندار خراسان شمالی تا صدور دستور مقابله با عناصر و موانع ضد توسعه استان

استاندار خراسان شمالی از مدیران سوهان روح خود گفت و دستور مقابله با عناصر و موانع ضد توسعه استان را داد. بجنورد – به گزارش انتهاج ؛ استاندار خراسان شمالی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: بعضی از مدیران استانی ، فقط روز را به شب می رسانند و بسیار کند کار می […]