سوهان محمد سیمای قم |
رتبه پنجم برای نماینده فوتسال قم در پایان نیم فصل نخست ۱۳ مهر ۱۳۹۸

رتبه پنجم برای نماینده فوتسال قم در پایان نیم فصل نخست

قم - پرونده نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال کشور با برگزاری دیدار معوقه تیم سوهان محمد سیما در تبریز و رتبه پنجم برای این تیم بسته شد.

تیم سوهان محمد سیمای قم به دیدار «مس سونگون» می‌رود ۱۱ مهر ۱۳۹۸

تیم سوهان محمد سیمای قم به دیدار «مس سونگون» می‌رود

قم - تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم در دیدار معوقه لیگ برتر فوتسال در تبریز به دیدار مس سونگون می‌رود.