سکونت ۹۰ هزار نفر در حاشیه های شهر از دغدغه‌های خراسان شمالی |
نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شد ۱۷ آذر ۱۳۹۸

نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی شد

بجنورد - آیین تکریم و معارفه عبدالمجید نژاد صفوی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در حالی برگزار شد که علیرضا مصطفی زاده مدیرکل سابق در این مراسم حضور نداشت.