سید جمال سجادی پور |
آیین تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی یزد با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

آیین تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی یزد با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور

یزد- طی مراسمی و در ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی از ۶۵ کشاورز نمونه ملی و استانی یزد تجلیل و قدردانی گردید.