سید جواد رضوی هلال احمر |
برنامه های هلال احمر ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
برنامه های هلال احمر

برنامه های هلال احمر

شیروان - انتهاج - رئیس هلال احمر شیروان از برنامه های هلال احمر در هفته جاری خبر داد با اشاره به اینکه برنامه های با یکروز تاخیر شروع می شوند.