سید حسین حسینی |
ارتقای دانش و مهارت واحد های تولیدی استان بوشهر در دستور کار است ۱۳ آبان ۱۳۹۸
رئیس صنعت، معدن و تجارت بوشهر:

ارتقای دانش و مهارت واحد های تولیدی استان بوشهر در دستور کار است

بوشهر - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ارتقای دانش و مهارت واحد های تولیدی استان را به صورت ویژه در دستور کار داریم و کارگاه‌های متعددی در این راستا برگزار می‌شود.