سید عباس صالحی |
چاپ ۴۳ هزار عنوان کتاب در ۶ ماهه امسال ۲۹ مهر ۱۳۹۸
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب تبریز:

چاپ ۴۳ هزار عنوان کتاب در ۶ ماهه امسال

تبریز - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از چاپ 43 هزار عنوان کتاب طی 6 ماهه امسال خبر داد.