سید عبدالمجید نژاد صفوی |
واگذاری زمین در ۴ شهر خراسان شمالی جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

واگذاری زمین در ۴ شهر خراسان شمالی جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن

بجنورد - مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از واگذاری زمین در 4 شهر شیروان، اسفراین، گرمه و جاجرم جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن خبر داد.